Avfall och återvinning

Det finns sopnedkast mellan hus 30 och 31 respektive 32 och 33. De kräver nyckel och används för brännbart hushållsavfall.

Vid ICA Nära Järvastaden finns återvinning för glas, metall, kartong, tidning och plast. Inne i butiken finns återvinning för batterier och elektronik. Boende rekommenderas att använda återvinningen i så stor grad som möjligt (både för miljön och föreningens ekonomi – skrymmande föremål kan dessutom få sopnedkastet att fastna).

För större avfall finns återvinningscentralen Kvarnkulllen alldeles i närheten.

Det finns i nuläget ingen insamling för kompost.