Får jag göra om i lägenheten?

Som bostadsrättshavare har du stor rätt att göra om din lägenhet, även om du faktiskt inte äger din bostad utan bara har nyttjanderätt. Faktum är att du till och med enligt lag är skyldig att hålla bostaden i gott skick. Du avgör själv när det är dags att måla om, byta spis, lägga nytt golv, måla och tapetsera eller på andra sätt fräscha upp lägenheten.

Du måste fråga styrelsen om lov när det gäller

  • ingrepp i en bärande konstruktion,
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp värme, vatten, el, TV, radio eller bredband,
  • större ändringar på balkong eller uteplats, så som markiser, solskydd, balkongskydd, att byta golv, eller göra åtgärder som omfattar åverkan på väggar eller tak, eller
  • annan väsentlig förändring av lägenheten.

Vissa ingrepp kräver dessutom bygglov, exempelvis ingrepp i bärande konstruktion. Bygglov söks hos stadsbyggnadskontoret som informerar om vad ansökan ska innehålla. För inglasning av vissa balkonger kan bygglov redan finnas – fråga styrelsen först.

Enligt bostadsrättslagen får inte styrelsen neka dig tillstånd om inte ”åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen”. Mycket är således tillåtet om det bara utföres på rätt sätt. Arbetet skall vara fackmässigt utfört.

Begreppet fackmässigt innebär att det i regel kräver en fackman. Om du utför arbetet själv så måste du följa de branschregler som finns exempelvis vid våtrumsrenovering; om du inte följer dessa anvisningar anses inte åtgärden som fackmässig. Åtgärden skall således vara korrekt utförd. Vid en skada kan försäkringsersättning helt utebli om du inte följt meddelade anvisningar eller om åtgärderna inte varit fackmässigt eller bristfälligt utförda.