Felanmälan

Akuta fel

Exempel på akuta fel är vattenläckage i din lägenhet eller i allmänna utrymmen, eller öppen röklucka i trapphuset.

  • Brand eller allvarlig olycka anmäls direkt till 112, och när tillfälle ges kontaktas styrelsen.
  • Under kontorstid (vardagar kl. 8–16) anmäls fel eller brist som kräver omedelbar åtgärd direkt till föreningens tekniska förvaltare CFAB City Förvaltning AB på telefon 08-20 75 80.
  • Utanför kontorstid anmäls fel eller brist som kräver omedelbar åtgärd till Dygnet Runt Jourservice på telefon 08-18 70 00.

Varje utryckning av City Förvaltning eller Dygnet Runt Jourservice debiteras föreningen.

Observera att om bostadsrättshavaren själv orsakat skadan eller om ärendet inte är av akut karaktär kan ni bli betalningsskyldiga för utryckningen/åtgärden.

Fel i allmänna utrymmen och utemiljö

Fel i allmänna utrymmen och utemiljö som inte är av akut karaktär anmäls till styrelsen via föreningens mail brfdaggkapan@gmail.com.

Fel i lägenheten

Föreningens garantitid genom entreprenadavtalet med Skanska gick ut i mars 2019. Det är nu den enskilda medlemmens ansvar att anlita hantverkshjälp för att åtgärda fel och brister i lägenheten samt att bekosta dessa själv. Utförandet i lägenheterna ska dock alltid vara fackmannamässigt utfört.

Fel i den egna lägenheten gällande leverans av el, värme, vatten och ventilation anmäls till styrelsen via föreningens mail brfdaggkapan@gmail.com.

Vid frågor eller felanmälan av tv, bredband eller telefoni kontakta Ownit: www.ownit.se, 08-525 07 300.

För samtlig felanmälan skall namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer samt felbeskrivning anges. (Lägenhetsnummer står på skylt ovanför ytterdörren).