Felanmälan

Föreningen har genom entreprenadavtalet med Skanska garantitid till mars 2019. Därefter har Skanska ansvarstid till mars 2024. Eventuella fel ska dock inte anmälas direkt till Skanska (se nedan).

Innan felanmälan görs: Säkerställ felet inte beror på felaktigt handhavande eller att underhåll inte utförts enligt drift- och skötselanvisning eller skötselråd (se bopärm eller sidan underhåll av din bostad).

För samtlig felanmälan skall namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer samt felbeskrivning anges. (Lägenhetsnummer står på skylt ovanför ytterdörren.)

Akuta fel

Exempel på akuta fel är vattenläckage i din lägenhet eller i allmänna utrymmen, eller öppen röklucka i trapphuset.

  • Brand eller allvarlig olycka anmäls direkt till 112, och när tillfälle ges kontaktas styrelsen.
  • Under kontorstid (vardagar kl. 8–16) anmäls fel eller brist som kräver omedelbar åtgärd direkt till föreningens tekniska förvaltare CFAB City Förvaltning AB på telefon 08-20 75 80.
  • Utanför kontorstid anmäls fel eller brist som kräver omedelbar åtgärd till Dygnet Runt Jourservice på telefon 08-18 70 00.

Varje utryckning av City Förvaltning eller Dygnet Runt Jourservice debiteras föreningen.

Observera att om bostadsrättshavaren själv orsakat skadan eller om ärendet inte är av akut karaktär kan ni bli betalningsskyldiga för utryckningen/åtgärden.

Fel i allmänna utrymmen och utemiljö

Fel i allmänna utrymmen och utemiljö som inte är av akut karaktär anmäls till styrelsen via föreningens mail brfdaggkapan@gmail.com.

Fel i lägenheten

Fel i den egna lägenheten gällande leverans av el, värme, vatten och ventilation anmäls till styrelsen via föreningens mail brfdaggkapan@gmail.com.

Vid fel gällande vitvaror används produktgarantin. Du kontaktar själv Bosch-Siemens (BSH) på  0771-11 22 77. Innan du kontaktar BSH, anteckna aktuellt E-nummer på vitvaran.

Vid frågor eller felanmälan av tv, bredband eller telefoni kontakta Ownit: www.ownit.se, 08-525 07 300.

Övriga fel: Det finns garanti som täcker funktionsfel i din bostad på material, inredning och utrustning som var levererat/monterat vid nyproduktionstillfället. Garantin gäller inte för estetiska fel och skador som är orsakade av normalt slitage, annan åverkan eller ej korrekt underhåll. Fel som täcks av garantin anmäls genom formulär hos föreningens tekniska förvaltare CFAB City Förvaltning AB. Innan arbeten utförs kommer CFAB Cityförvaltning och styrelsen samråda med Skanska om felet är föremål för ett garantiarbete eller inte.