Hänsyn och gemensamma utrymmen

Gemensamma utrymmen, så som trapphus, cykelställ och grönytor bakom husen, ska givetvis behandlas så att alla kan ha glädje av dem och så att de inte skadas.

Se respektive undersida i menyn för mer information.