Halkbekämpning och sopning

Halkbekämpning och sopning vid cykelställ, sopnedkast och direkt utanför entrén sköts av oss boende själva. (Trottoaren ombesörjs av kommunen.) Det håller nere förvaltningskostnader och har hittills fungerat bra.

Det finns sopkvast i varje trappuppgång.

Vid behov och om man kan är man välkommen att på eget initiativ hjälpa till sopa grus, skotta snö och hacka is. Vi har inte utsett ansvariga eller gjort någon lista på vem som ska göra vad, utan hoppas att ett gemensamt ansvar ska fortsätta att fungera väl.

Snöröjning av tak

Eftersom is och snö på tak utgör en risk är det viktigt att snöröjning av tak sköts väl. Föreningen har ett avropsavtal för detta, men bevakning finns inte med i vårt avtal. Därför måste vi själva hjälpas åt att hålla koll på om det bildas farliga istappar eller är risk för snöras. Kontakta omedelbart någon ur styrelsen om du upptäcker att det har bildats farliga istappar eller är risk för snöras från taken på våra hus.

Styrelsen försöker att meddela så snart vi vet att snöröjning av taken ska ske. Ibland kan det dock behöva ske med kort varsel. Därför ber vi särskilt er som har uteplatser på baksidan att tänka på att snö kan ramla ned på uteplatsen vid snöröjning. Föreningen respektive entreprenör ansvarar inte för skador som kan ske på grund av snö som faller ned på uteplatserna i och med snöröjning av taken. Vår rekommendation är att ni inte förvarar saker som kan skadas av nedfallande snö på era uteplatser.

Som bostadsrättshavare är man skyldig att sköta sin balkong respektive uteplats så att snö eller is inte utgör en fara.

Kontakta styrelsen om snöröjningen och halkbekämpningen av våra tak och markytor har varit otillräcklig eller om ni har några frågor kring detta.