Revisor

Revisor för föreningen är Jan-Ove Brandt, KPMG. Det går att nå honom genom telefon 08-723 93 31 eller jan-ove.brandt@kpmg.se.