Serviceläge för lås på ytterdörr

Låsen till lägenhetsdörrarna har ett så kallat serviceläge. Det används när vår tekniska förvaltare (eller annan behörig entreprenör tillsammans med styrelserepresentant) behöver komma in i er lägenhet, och ni inte själva är hemma.

Genom att ställa låset i serviceläge är det möjligt att låsa upp med en servicenyckel, vilket annars inte är möjligt. Du ställer låset i serviceläge genom att vrida nyckeln lite längre motsols innan du tar ur den ur låset:

M0994-kopiera

Normalläge (”kl 12”): Enbart lägenhetsnyckeln öppna låset.
Serviceläge (”kl 10”): Låset kan även öppnas med fastighetens servicenyckel.