Styrelse

Styrelsen för 2018–2019:

  • Mikael Hallin, ordförande
  • Mikael Svensson, vice ordförande
  • Lisette Bengtsson, sekreterare
  • Mikaela Hermansdotter, kassör
  • David Erixell, ledamot
  • Roger Axelberg, suppleant
  • Björn Andersson, suppleant
  • Lorina Duman, suppleant

Ärenden till styrelsen skickas i första hand till mailadress brfdaggkapan@gmail.com.
I brådskande fall går det att nå ordförande Mikael Hallin på 073-432 61 36.

Frågor som rör föreningens ekonomi eller utdrag ur lägenhetsregister kan även skickas till Mediator.