Styrelse

Styrelsen för 2019–2020:

  • Mikael Hallin, ordförande
  • Mikael Svensson, vice ordförande
  • Mikaela Hermansdotter, kassör
  • Lisette Bengtsson, sekreterare
  • Björn Andersson, ledamot
  • David Erixell, suppleant
  • Roger Axelberg, suppleant
  • Staffan Broomé, suppleant

Ärenden till styrelsen skickas i första hand till mailadress brfdaggkapan@gmail.com.
I brådskande fall går det att nå ordförande Mikael Hallin på 073-432 61 36.

Frågor som rör föreningens ekonomi eller utdrag ur lägenhetsregister kan även skickas till Mediator.