Valberedning

Valberedningen för 2018–2019 består av Dan Quan (hus 31) och Peter Hallonmark (hus 32). Klicka på respektive namn för mailadress.