Brandvarnare och brandsäkerhet

Det ska sitta brandvarnare i alla lägenheter. I de lägenheter som är större än 60 m² bör det finnas minst två brandvarnare. Det är du själv som underhåller brandvarnarna och kontrollerar att de fungerar. Prova brandvarnarna en gång i månaden och när du varit bortrest genom att trycka på testknappen. Byt batteri om brandvarnaren inte fungerar vid test eller om den piper ofta.

Som bostadsrättshavare bör du ha en handbrandsläckare hemma. För bostäder rekommenderas pulversläckare på minst 6 kg. Ha gärna en brandfilt också.

Eftersom en brand kan växa fort är det viktigt att agera direkt. Det är när branden fortfarande är liten som man har chans att släcka själv. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna. Grundregeln är:

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

För mer utförlig information se informationsblad från MSB.