Värme, varmvatten, ventilation och el

Föreningen ansvarar för värme, varmvatten, ventilation och el. Bostadsrättshavare har alltså inga egna abonnemang för detta.

Varje lägenhets förbrukning av varmvatten och el avläses varje månad och debiteras kvartalsvis på månadsavin.

Som boende ska man inte justera ventiler i sin lägenhet för att ändra på luftflöden. Det leder till att ventilationen för huset som helhet störs, och måste då omjusteras i varje lägenhet. Om lägenheten upplevs för varm eller för kall bör du istället kontakta styrelsen.