Nycklar, nyckelbrickor och portkod

Till varje lägenhet hör ursprungligen 3 nycklar och 3 nyckelbrickor. Samtliga nycklar och nyckelbrickor ska överlämnas i samband med tillträde till lägenheten, och de ska förstås hanteras så att de inte tappas bort.

Nycklarna går, förutom till tamburdörren i lägenheten, också till sopnedkast, brevlåda, fastighetens entrédörr, samt i förekommande fall fönster och balkongdörr (för lägre våningsplan).

Nyckelbrickorna går till entrédörr, källarförråd och barnvagnsförråd. De fungerar dygnet runt.

Under dagtid (kl. 06–22) går det även att komma in i trapphusen med hjälp av portkod. Portkoden byts regelbundet och ny kod meddelas i förväg genom utskick i brevlåda.

Borttappade nycklar och brickor

Borttappade nycklar och brickor ska omedelbart anmälas till styrelsen.

Köpa fler nycklar

Bostadsrättshavare kan köpa fler nycklar genom Bysmeden, genom deras butik i Kista eller Västberga. Man behöver ha med giltig legitimation, senaste månadsavin och en originalnyckel. (Dina nycklar är märkta med systemnummer samt nyckelnummer.)

Köpa fler nyckelbrickor

Bostadsrättshavare kan även köpa fler nyckelbrickor genom Bysmeden (se ovan angående Bysmeden). Brickorna måste passa till AXEMA-system. Kontakta sedan styrelsen för att få nyckelbrickan programmerad.