Försäkringar

Föreningen har en fastighetsförsäkring, men det är viktigt att du har en egen hemförsäkring. Därigenom får du ett skydd för dina möbler och annat lösöre som du har i lägenheten, men därutöver även ett skydd för skador som drabbar föreningen eller grannarna och som beror på en vårdslöshet eller försumlighet från din sida.

När man bor i bostadsrätt behöver man normalt också ett tillägg till hemförsäkringen som heter bostadsrättstillägg. Genom bostadsrättstillägget får du ett skydd för skador i din lägenhet som du har ett underhållsansvar för enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Underhållsansvaret som du har för din lägenhet gäller t.ex. fast inredning i kök och badrum, alla ytskikt på golv, väggar och tak samt installationer som spis, kyl, frys, tvättmaskin och diskmaskin.

I vår förening har vi tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring, vilket innebär att man inte behöver teckna något eget sådant tillägg.  Notera dock att det kan finnas skillnader i villkoren mellan föreningens bostadsrättstillägg och det bostadsrättstillägg som du kan få via din hemförsäkring, t.ex. beträffande självriskens storlek.

Föreningens fastighetsförsäkring täcker skador på byggnaden som föreningen har underhållsansvar för, genom t.ex. läckage från ledningar eller brand.

För perioden fram till 2019-12-01 är försäkring tecknad hos Trygg-Hansa. För mer information, kontakta Trygg-Hansa och uppge försäkringsnummer 25-1152189.