Kontaktinformation

Ärenden till styrelsen skickas i första hand till mailadress brfdaggkapan@gmail.com.
I brådskande fall går det att nå kontaktperson Mikael Hallin på 073-432 61 36.

Frågor som rör föreningens ekonomi eller utdrag ur lägenhetsregister kan även skickas till Mediator.